Vordens mannenkoor

Vordens mannenkoor

In 1936 werd de basis gelegd voor het Vordens Mannenkoor ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriekshal van de toenmalige Empo Rijwielfabriek in Vorden werd een gelegenheidskoor opgericht.

Het plezier van samen zingen deed de deelnemers besluiten hiermee door te gaan. Zo kwam het Empo’s Mannenkoor tot stand, waarvan de naam al snel veranderde in Kunst na Arbeid. Toen echter ook leden van buiten de fabriek toetraden werd de naam daaraan aangepast. Zo kwam het Vordens Mannenkoor aan haar naam.

In de oorlogsjaren werd er weinig gezongen, maar toen de vrede getekend was maakte het koor een nieuwe start met ± 20 leden onder leiding van Derk Wolters.

Na zijn plotseling overlijden in 1968 werd het dirigeerstokje overgenomen door Bert Nijhof. Onder zijn muzikale leiding is het koor doorgegroeid naar 62 leden.

In 2000 werd Bert Nijhof opgevolgd door Frank Knikkink. Hij kreeg gelijk een flinke klus met de voorbereiding op het 65-jarig bestaan en het maken van een jubileum cd.

Na een prachtige periode van 15 jaar met vele hoogtepunten werd in 2015 de leiding van het koor overgenomen door de jonge enthousiaste dirigent Christo Guenov. Met hem werd een frisse start gemaakt met veel nieuw repertoire. Het Vordens Mannenkoor is met ruim 50 zangers nog altijd springlevend.