Borculo’s mannenkoor

Borculo’s mannenkoor

Het Borculo’s Mannenkoor is opgericht in 1984 en het ledental is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, namelijk rond de 40 enthousiaste zangers. In de loop van haar bestaan heeft het koor veel van zich laten horen bij optredens ter gelegenheid van o.a. koffie-, lustrum-, Kerst en Nieuwjaarsconcerten. Ook in het buitenland, vooral Duitsland, maar ook België, Polen en Tsjechië gaf het koor acte de présence.

Met name de jaarlijkse Kerstconcerten van het mannenkoor worden altijd druk bezocht.

Regelmatig organiseert het koor muzikale uitstapjes. Een optreden dat lang in herinnering blijft is een concert in de dom van Keulen. Maar ook een concours in Praag werkte zeer inspirerend op de prestaties van het koor.

Het repertoire omvat een groot aantal verschillende muziekstromingen, zoals geestelijke en klassieke muziek, opera- en operetteliederen, musical en barbershop-, volksliederen etc. De laatste jaren maken met name Slavische liederen een steeds groter deel uit van het repertoire, waarbij dan hun zwarte smoking wordt omgeruild voor een kozakkenkostuum. Omdat wij in onze liederenkeuze steeds meegaan met veranderingen, hebben we sinds 2017 een 3e outfit, namelijk een blauw overhemd.

Het koor staat, sinds 2006 onder leiding van de uit Bulgarije afkomstige, Christo Guenov. Met hem weten we voortdurend ons kwaliteitsniveau te handhaven.